En kyrka för hela livet

– där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen –

Välkommen till Immanuelskyrkans församling Borås!

Immanuelskyrkans församling, är en del av Equmeniakyrkan. Församlingens vision är ”En kyrka med rum för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen”. Vi vill skapa en miljö där alla kan känna sig välkomna och där man förtroendefullt kan bearbeta frågor om livet, evigheten och om den kristna kyrkan.


3488

Fler inlägg

Sommarandakt med kyrkfika

Under högsommaren välkomnar vi till en enkel sommarandakt. Varje söndag kl 11.00. Efteråt serveras kyrkfika.

Sommarandakt med kyrkfika

Under högsommaren välkomnar vi till en enkel sommarandakt. Varje söndag kl 11.00. Efteråt serveras kyrkfika.

Sommarandakt med kyrkfika

Under högsommaren välkomnar vi till en enkel sommarandakt. Varje söndag kl 11.00. Efteråt serveras kyrkfika.

Sommarandakt med kyrkfika

Under högsommaren välkomnar vi till en enkel sommarandakt. Varje söndag kl 11.00. Efteråt serveras kyrkfika.

Equmeniakyrkan nationellt