Välkommen till församlingens årsmöte 12 mars efter gudstjänsten ca 12:30

Boka in söndagen 12 mars i din kalender!
Då firar vi gudstjänst 11.00 som vanligt. Kyrkfikat blir förstärkt för att vi ska klara av att vara skärpta ytterligare en stund. Församlingens årsmöte startar nämligen efter fikat – cirka 12.30.
När detta skrivs i slutet av januari skrivs verksamhetsberättelser och den ekonomiska årsrapporten fullbordas. Valberedningen försöker fylla de luckor som finns i deras listor. I samband med
årsmötet är det några personer som avslutar
uppdrag man haft och andra ser fram emot att
prova ett nytt uppdrag. Församlingen har en
omfattande och viktig verksamhet och många
gör stora insatser för att nå människor med evangelium.
Ett årsmöte är ett bra tillfälle att summera vad
som gjorts det senaste året och känna tacksamhet för alla goda möten med Gud och andra människor.
Årsmötet fungerar också som ett avstamp mot framtiden. Kom med och gör din röst hörd!
När jag är med om ett årsmöte i en församling
tänker jag på de människor som gott före. Det
kan vara söndagsskollärare, barn-, ungdoms- och körledare med flera. Många har banat väg genom att fungera som förebedjare och genom att troget delta i gudstjänster. Jag kan inte annat
än att känna stor tacksamhet för deras gärningar.
Vår församling är nu endast tio år gammal men
rötterna från Metodistkyrkan och Missionsförbundet leder mer än 100 år tillbaka. Hur för vi bäst fram budskapet om Jesus Kristus idag och
vilka är beredda att ställa sig till förfogande?
Kanske vill du göra en insats i till exempel styrelsen eller i en ledaruppgift? Nya metoder och nya människor behövs för att församlingen ska kunna fortsätta att utföra sitt uppdrag och vara
en positiv kraft i dagens Borås.
Årsmöteshandlingarna finns tillgängliga för avhämtning i kyrkan från och med söndagen 27 februari. De medlemmar som har lämnat sina
e-postadresser till expeditionen kan få handlingarna hemsända via e-post.
Equmenias årsmöte genomförs onsdagen 8 mars.
Välkomna till Equmenias och församlingens respektive årsmöten!

Anders Claesson