Skärtorsdags….

Skärtorsdagsgudstjänst med nattvard kl.19.00

Det nya förbundet.

John Lindar. Eva-Marie Claesson. Sång & musik: Deborah Helsing.

Långfredagsgudstjänst kl.11.00

Korset

Johanna Buller. Sång & musik. Deborah Helsing, Anders Jaasund.

Gemenskaps påsk kl.15.00

Påskmåltid. Musik. Gemenskap.

Påskdagsgudstjänst och Barnkyrka kl.11.00

Kristus är uppstånden