Vi vill starta terminen med en predikoserie om generositet.

Den löper från och med samlingssöndagen 8 september till och med 29 september.

Vi möts till gudstjänst kl.11.00.

Häng med!

8 september – Samlingssöndag med nattvardsfirande.

”Ge som gåva, det vi fått som gåva.”

Söndagens text: Matteus 25:14-30

15 september – Gudstjänst för alla åldrar.

I Begynnelsen skapade Gud…”

Söndagens text: 1 Mosebok 1-2

22 september

”Vi kan inte tjäna två Herrar!” – om pengar.

Söndagens text: Matteus 6: 24-34

29 september

”Stör oss inte!”

Söndagens text: Markus 10:13-16