Andakt

En andakt är en stilla stund som ofta innehåller sång och bön. Många av våra grupper har andakt när de träffas.

Vi har också ett andaktsrum där man enskilt eller i grupp kan stilla sig i bön.