Barnkör

Barnkören välkomnar de barn som är i åldrarna 7-12 år och vill vara med och sjunga. Vi träffas tisdagar jämna veckor kl 17:00-17:45. Höstterminsstart 7 september -22. Vi äter tillsammans med Spagettikyrkan (självkostnadspris; hela familjen välkommna) sedan övar vi.
Kontakt: Deborah Helsing 0708 69 83 52