Coronavirus.

MED ANLEDNING AV CORONAVIRUSET – uppdaterad 12 juni 2020

Vi förstår att spridningen av Coronaviruset är en källa till osäkerhet, men vill uppmana församlingens medlemmar att inte gripas av oro och rädsla. Istället vill vi uppmuntra till ett ansvarsfullt agerande där vi tillsammans följer de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten ger.

Immanuelskyrkan tar kontinuerligt del av den information som ges av Folkhälsomyndigheten och Equmeniakyrkan på nationell nivå, och vår verksamhet kommer huvudsakligen att följa de rekommendationer som ges där. Utifrån det kommer vi förändra riktlinjerna kring en del av vår verksamhet.

VILKA KONSEKVENSER GER DETTA

Med anledning av att samhällspridningen nu klassas som mycket hög och regeringens uppmaningar om att alla över 70 år skall hålla sig hemma., har vi sett över vår verksamhet ytterligare. Vi befinner oss i en extraordinär situation just nu, och därför kan extraordinära beslut behöva fattas.

Då ovanstånde restriktioner ännu inte ser ut att lyftas har vi beslutat att förlänga paus av all ordinarie verksamhet fram till 30 augusti. Gäller inte Sturehallen.

Det är viktigt att säga att vi inte gör detta av rädsla utan av omsorg om oss alla. Vi vill göra det vi kan för att få ner smittspridningen och på så sätt avlasta vården och på så sätt ta vårt samhällsansvar. Även om vi lyssnat in flera av våra verksamheters ledare vill vi inte lämna beslutsbördan på varje individuell verksamhet att fatta beslut utan fattar det istället åt oss alla. Sedan är det också så att vi är en församling där många av oss, inte minst i ansvarsgrupperna är över 70 år. Vi vill inte att man som 70+/riskgrupp skall känna att man borde ställa upp/komma när det är ens arbetsvecka när man egentligen i enlighets med regeringens uppmaning skall vara hemma och inser då att det blir svårt få ihop den dagliga verksamheten under den närmsta tiden – med allt vad det innebär av städning/fika/kyrkvärdskap mm. Därför tar allt en paus!

Var gärna med och att ge ditt offer under denna period som vanligt om du har möjlighet. Det går bra att ge via swish 123 174  2626 eller bankgiro. 820-0982

ISTÄLLET

  • Vi firar gudstjänst varje söndag kl.11.00 via vår youtubekanal. Var gärna med och fira. Gudstjänsten ligger även kvar i efterhand.
  • Vi anställda forstsätter att arbeta och finns tillgängliga för samtal och annan hjälp man kan tänkas behöva. Tveka inte att höra av dig!
  • Dessutom har vi som ambition att alla församlingens medlemmar skall bli kontaktade på ett eller annat sätt under denna tid. Skulle det vara så att du behöver hjälp med handling eller liknande, hör gärna av dig till oss anställda så ser vi vad vi kan lösa! Vi finns för er!

Till sist vill också uppmuntra oss alla att visa omsorg om varandra genom att ringa varandra eller höra av sig via sms. På så sätt kan vi hjälpas åt så att ingen känner sig ensam, även då man behöver hålla sig hemma.

VAD KAN JAG SJÄLV GÖRA FÖR ATT UNDVIKA SMITTA?

  • En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
  • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
  • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta andra!

MER INFO
Vi försöker hålla hemsidan uppdaterad efter bästa förmåga, men då förhållandena kan ändras snabbt hänvisar vi ändå till https://www.krisinformation.se/ för den senaste informationen.

Har du frågor får du gärna höra av dig till någon av oss anställda:

Anne Grudeborn

Pastor, vikarierande

6 juli-2 augusti semester

0708-94 29 90

anne.imkboras@immanuelskyrkan.nu

Eva-Marie Claesson

Diakon

6 juli-9 augusti semester

0739-755434

evamarie.imkboras@immanuelskyrkan.nu

Jan-Olof Hermansson

Församlingsmusiker och körledare

21 juni-31 juli semester

0730-889411

033-129017

janolof.imkboras@immanuelskyrkan.nu

Johanna Buller

Pastor och församlingsföreståndare

15 juni semester därefter föräldraledig

0705-102554

johanna.imkboras@immanuelskyrkan.nu

Ronny Augustsson

Pastor

1-14 juni och 10-23 augusti semester

0703-376312

ronny.imkboras@immanuelskyrkan.nu

BÖN
Herre, vi vänder oss till dig och lyfter fram den värld vi lever i och den situation som nu råder. Vi ber om ditt hopp och helande till människor som drabbas. Vi ber för den tungt belastade vårdpersonalen runt om i världen, om kraft och styrka i det arbete de står i. Vi ber för forskare och medicinskpersonal, om hjälp att finna bot och vaccin.Vi ber för politiker och beslutsfattare, om hjälp att fatta kloka beslut. Vi ber om ditt ljus och din omsorg om dem av oss som känner rädsla och oro. Tack för att vi inte är ensamma. Tack Jesus för att du går med oss, stöder oss, bär oss och ger oss hopp.

Amen.

Vi önskar dig Guds välsignelse och omsorg.

/ Immanuelskyrkans styrelse och Johanna Buller

Senast uppdaterad 12 juni 2020