GDPR (Dataskyddsförordningen)

Dataskyddsförordningen och församlingens verksamhet

Tidigt i kyrkans historia har vi fört kyrkoböcker och vår verksamhet har registrerats. Syftet är och har varit att notera medlemskap, kyrkliga händelser (dop, barnvälsignelse, konfirmation, vigsel och begravning) och deltagande i verksamhet. Vi registrerar för att upprätthålla församlingens demokratiska principer, fastställa statistik och framför allt kommunicera med människorna i vår verksamhet. De senaste 20 åren har det vi registrerat digitaliserats på olika sätt. Vi behöver nu öka medvetenheten om hur vi samlar in, lagrar och hanterar information i församlingen. 25 maj 2018 trädde den nya lagen om personuppgifter ”Dataskyddsförordningen” i kraft och PUL upphörde. Som organisation med religiöst syfte får församlingen och Equmeniakyrkan enligt lagen hantera personuppgifter för medlemmar, tidigare medlemmar och personer man har regelbunden kontakt med. För de här personuppgifterna krävs högre skyddsåtgärder jämfört med andra personuppgifter då de behandlar människors tro. Uppgifterna får hanteras i Equmeniakyrkan och församlingen men inte lämnas ut till annan part utan den registrerades samtycke.

Värt att veta:

  • Församlingen lämnar inte ut dina personuppgifter
  • Du har rätt att veta vad som finns registrerat om dig i församlingen, kontakta styrelsen.
  • Statistik som lämnas ut är inte kopplad till personuppgifter
  • Du skall få information om att du blir registrerad när du träder in i församlingen som medlem, men behöver inte ge samtycke till registreringen.
  • Deltagare i verksamhet blir registrerade för att kunna sända ut information.
  • Personer med förtroendeuppdrag skall ge samtycke för publicering på hemsida och församlingsblad.
  • Medlemslistor är viktig information och kan skickas till alla medlemmar men skall inte sättas upp på kyrkans anslagstavla, eller på annat sätt finnas tillgängligt för allmänheten.

Församlingen har i uppgift att skydda dina uppgifter och vi behöver alla hjälpas åt att genomföra detta.

Församlingens ledning har inventerat verksamheten för att ta ansvar och särskilt skydda församlingens insamlade personuppgifter. Styrelsen kommer ge särskild information till ledare och förtroendevalda hur man skall hantera personuppgifter i verksamheten.

/ Styrelsen för Immanuelskyrkans församling Borås

Skyddspolicy-gällande-personuppgifter (1)

Skyddspolicy-gällande personuppgifter (2)