Gudstjänst

Gudstjänst firar vi varje söndag klockan 11.00. En gång i månaden ingår nattvardsfirande i gudstjänsten, varvid alla troende inbjuds att delta.

Sång och musik är ett viktigt inslag i gudstjänstfirandet.