Projektkören Livskraft

Projektkören Livskraft leds av vår musikledare Deborah Helsing.

Den 30 januari påbörjar vi vårt nästa projekt: GOSPEL.

Var jättegärna med och sjung.

Kontakt: Deborah Helsing: Deborah.imkboras@immanuelskyrkan.nu 0708 69 83 52

Tidigare projekt: