Nattvard

Ungefär en gång i månaden firar vi nattvard, varvid alla troende inbjuds att delta.

Nattvarden firas till minne av Jesus sista måltid med lärjungarna.

I vårt nattvardsfirande används glutenfritt bröd och alkoholfritt vin.