Öppen Kyrka

Tisdagar jämna veckor 11:00-13:00. Möjlighet till gemensam bibelläsning. Medtag gärna eget fika om du vill. Vårstart 24/1 -23.

Kontakt: Anne Grudeborn 0708- 94 29 90