Styrelsen.

Församlingens ordförande

Anders Claesson

Vice ordförande

Staffan Odhagen

Sekreterare

Marita Hallberg (adjungerad)

Styrelsens utskott

Förutom styrelsemedlemmar finns i samtliga utskott adjungerade församlingsmedlemmar

Arbetsutskott        Anders Claesson (sammankallande), Staffan Odhagen, Marita Hallberg (adjungerad), Församlingsföreståndaren.

Ekonomiutskott     Anders Stoltz

Fatighetsutskott    Bo Hellemar (ordförande och sammankallande)

Kommunikationsutskott       Anders Claesson (sammankallande)

Missionsutskott     Hugo Rikkinen ( sammankallande)

Personalutskott      Daniel Pollack (sammankallande)

Service och uthyrningsutskott   Kersti Johnson (sammankallande)

Verksamhetsutskott             Staffan Odhagen (sammankallande), Lars Andreasson, Ingela Hallgren

Henrik Yrlid är styrelsens kontaktperson i Immanuelskyrkans equmeniastyrelse

EQUMENIA:s ordförande

Henrik Yrlid