Tro och Liv

Välkommen en eller alla gånger!

Höste -22 start ??? kl 18:00 och därefter varannan torsdag

Samlingarna sker i samarbete med studieförbundet Bilda.

Kontakt Johanna Buller 0705 10 25 54