SPA för själen tisdag 22 oktober kl 18:00

En kväll för stillhet, vila och reflektion. Samlingen avslutas med en kvällssmörgås.