Scout

I Immanuelskyrkan har vi scoutverksamhet för barn och ungdomar från 7 år och uppåt.

På varannan onsdag (jämn vecka) samlas vi klockan 18-19:30 för olika aktiviteter inomhus eller utomhus. Hantverk, bygge, spårningar och andra äventyr står på schemat. Under året åker vi också på flera arrangemang som kämpalek, vinterhajk och scoutläger.

Vi träffas varannan onsdag (jämn vecka) start 25/1 -23 i Immanuelskyrkan klockan 18-19:30.

Henrik Yrlid          0768 – 05 65 20