Styrelsen

Församlingens ordförande

Anders Claesson

Vice ordförande

Staffan Odhagen

Sekreterare

Marita Hallberg (adjungerad)

Styrelsemedlemmar

Lars Andreasson, Anders Claesson, Marita Cronqvist, Ingela Hallgren, Marja Järvinen, Staffan Odhagen, Daniel Pollack, Anders Stoltz och Henrik Yrlid.

Styrelsens utskott

Förutom nedanstående finns i samtliga utskott adjungerade församlingsmedlemmar

Arbetsutskott        Anders Claesson (sammankallande), Staffan Odhagen, Marita Hallberg (adjungerad), Församlingsföreståndaren.

Ekonomiutskott     Anders Stoltz (sammankallande)

Fatighetsutskott    Bo Hellemar (ordförande och sammankallande)

Kommunikationsutskott    Daniel Pollack (sammankallande)

Missionsutskott     Marja Järvinen ( sammankallande)

Personalutskott      Anders Stoltz (sammankallande)

Service och uthyrningsutskott   Marita Hallberg (sammankallande)

Verksamhetsutskott    Staffan Odhagen (sammankallande), Lars Andreasson, Marita Cronqvist.

EQUMENIA:s ordförande

Nils Davidson

Representant från styrelsen i equmeniarådet är Henrik Yrlid