Styrelsen

Församlingens ordförande: Anders Claesson

Vice ordförande: Daniel Pollack

Sekreterare: Marita Hallberg (adjungerad)

Styrelsemedlemmar: Lars Andreasson, Anders Claesson, Marita Cronqvist, Nils Davidsson, Marja Järvinen, Daniel Pollack, Anders Stoltz och Henrik Yrlid.

Styrelsen består av följande utskott

Arbetsutskottet: Anders Claesson (sammankallande), Nils Davidson, Marita Hallberg (adjungerad), Daniel Pollack, Församlingsföreståndaren.

Ekonomiutskottet: Anders Stoltz (sammankallande)

Fastighetsutskottet: Bo Hellemar (ordförande och sammankallande)

Kommunikationsutskottet: Daniel Pollack (sammankallande)

Missionsutskottet: Marja Järvinen ( sammankallande)

Personalutskottet: Anders Stoltz (sammankallande), Marita Cronqvist

Service och uthyrningsutskottet: Marita Hallberg (sammankallande)

Verksamhetsutskottet: Staffan Odhagen (sammankallande), Lars Andreasson, Marita Cronqvist.

EQUMENIA

Ordförande: Nils Davidson
Kassör: Henrik Yrlid