Styrelse

Församlingens ordförande: Anders Claesson

Vice ordförande: Daniel Pollack

Sekreterare: Marita Hallberg (adjungerad)

Styrelsemedlemmar:
Anders Claesson: anderscboras@gmail.com tel: 0793 55 40 66
Lena Ekberg: karinlenaekberg@gmail.com tel: 0732 01 92 85
Björn Hagwall Josefsson: bjorn.josefsson@live.se tel: 0763 15 49 81
Sara Nilsson: saranils68@gmail.com
Jonas Pettersson: jonasy.pettersson@gmail.com tel: 0703 34 29 96
Daniel Pollack; nils.daniel.pollack@gmail.com tel: 0708 28 94 62
Lars-Gustaf Svenningsson; svenningsson@hotmail.com
tel:0705 88 44 20
Henrik Yrlid; heyrlid@hotmail.com tel: 0768 056520

Styrelsen består av följande utskott

Arbetsutskottet: Anders Claesson (sammankallande)

Ekonomiutskottet: Lasse Svenningsson (sammankallande)

Fastighetsutskottet: Bo Hellemar (ordförande och sammankallande)

Kommunikationsutskottet: Jonas Pettersson (sammankallande)

Missionsutskottet: Daniel Pollack ( sammankallande)

Personalutskottet: Anders Claesson (sammankallande),

Service och uthyrningsutskottet: Marita Hallberg (sammankallande)

Verksamhetsutskottet: Staffan Odhagen (sammankallande)

EQUMENIA

Ordförande: Henrik Yrlid
Kassör: Henrik Yrlid