Styrelsen

Församlingens ordförande: Anders Claesson

Vice ordförande: Daniel Pollack

Sekreterare: Marita Hallberg (adjungerad)

Styrelsemedlemmar:, Anders Claesson, Marita Cronqvist, Lena Ekberg, Sara Nilsson, Jonas Pettersson, Daniel Pollack, Lasse Svenningsson och Henrik Yrlid.

Styrelsen består av följande utskott

Arbetsutskottet: Anders Claesson (sammankallande)

Ekonomiutskottet: Lasse Svenningsson (sammankallande)

Fastighetsutskottet: Bo Hellemar (ordförande och sammankallande)

Kommunikationsutskottet: Jonas Pettersson (sammankallande)

Missionsutskottet: Daniel Pollack ( sammankallande)

Personalutskottet: Marita Cronqvist (sammankallande),

Service och uthyrningsutskottet: Marita Hallberg (sammankallande)

Verksamhetsutskottet: Staffan Odhagen (sammankallande)

EQUMENIA

Ordförande: Henrik Yrlid
Kassör: Henrik Yrlid