Församlingen

Immanuelskyrkans församling, är en del av Equmeniakyrkan. Församlingens vision är ”En kyrka med rum för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen”. Vi vill skapa en miljö där alla kan känna sig välkomna och där man förtroendefullt kan bearbeta frågor om livet, evigheten och om den kristna tron.

Grupper med olika ålder och intresseinriktning samlas regelbundet till arbete, samtal och gemenskap. Här finns något för alla.

Församlingen erbjuder vigsel och begravning som offentlig gudstjänst eller som enskild akt. Genom konfirmationsundervisning och verksamhet bland barn och unga erbjuder vi undervisning i kristen tro.

Församlingen väljer och kallar pastor och diakon. Båda har tystnadsplikt i sådant som anförtrotts i bikt eller själavårdande samtal.

Välkommen till en central kyrka i Borås där alla är välkomna.