Sång och musik

Det finns flera körer inom Immanuelskyrkan och equmenia. Är du från fyra år och uppåt finns en kör som passar dig.

Samtliga körer medverkar i gudstjänster, försäljningar och andra sammankomster. Läs mer om våra olika körer nedan eller under respektive flik  till vänster.

Har du frågor som rör sång och musik är du välkommen att kontakta vår församlingsmusiker Deborah Helsing.

Välkommen!

Sammanfattning:

Musik och sång i Immanuelskyrkan


Immanuelskyrkans kör    

Immanuelskyrkans kör är en blandad kör med blandad repertoar. Det finns egentligen ingen åldersgräns men man bör vara vuxen.
Kören deltar i gudstjänster och under året brukar det också bli en och annan körresa.
Övning är det tisdagar ojämna veckor klockan 18-20. Höststart ??-corona. Kontakt: Deborah Helsing.

Borås Brass Band (BBB)     

Borås Brass Band är ett ekumeniskt brassband med bleckblåsare från flera av Borås kyrkor.
Brassbandet övar varje måndag 18.30-20.30 i Immanuelskyrkan. Höststart 17/8 -20. Kontakt: Magnus Hylander. 0708-602518

Immanuel String Band (ISB)

Torsdagar 17:30-19:00. Höststart ??-corona

Kontakt: Anders Stoltz tfn: 0720-045621

Musik och sång för barn och ungdom

Musik & Lek

Musik & Lek är gruppen för våra allra yngsta och vänder sig till barn mellan fyra och sex år.
Onsdagar 17:00-17:45  Vilande
Kontakt: Eva-Marie Claesson tfn: 0739-755434.

Barnkör    

7-12 år Tisdagar jämna veckor kl 17:00

Vårstart 23/2 -20.
Kontakt: Deborah Helsing

Föräldra-barn-Sång
Onsdagen den 7 oktober  kl 10 i Allrummet startar åter sångstunden med föräldrar och barn.
Alla är välkomna även om de flesta barnen har varit från några månader till 2 år. Även äldre syskon är välkomna.
Kontakt: Eva-Marie Claesson 0739-755434