Sång och musik

Det finns flera körer inom Immanuelskyrkan och equmenia. Är du från fyra år och uppåt finns en kör som passar dig.

Samtliga körer medverkar i gudstjänster, försäljningar och andra sammankomster. Läs mer om våra olika körer under respektive flik  till vänster.

Har du frågor som rör sång och musik är du välkommen att kontakta vår församlingsmusiker Deborah Helsing.

Välkommen!