Bokcirkeln

Vi läser en bok och samtalar vid ett eller flera tillfällen om vilka tankar den väcker hos oss. Höststart 11/9 15:00

Kontakt: Carl-Gustav Bjursell 0730-97 11 71

Samlingarna sker i samverkan med Bilda