Utegruppen

Utgångsplatsen för varje promenad är Sturegården kl 09.30 varannan onsdag 9:30-12:30. Höststart 11/9 -24..

I övrigt gäller att vi äter vår medhavda fika ungefär halvvägs på vandringen och är tillbaka vid Sturegården omkring kl 12. Tag gärna med dig andra vänner. Alla är så välkomna.

Alla är varmt välkomna. Gäller också nya deltagare!