Immanuelskyrkans kör

Immanuelskyrkans kör är en blandad kör med blandad repertoar. Det finns egentligen ingen åldersgräns men man bör vara vuxen.

Kören deltar i gudstjänster och under året brukar det också bli en och annan körresa.

Övning är det tisdagar ojämna veckor klockan 18-20. Höststart ??-corona.

Kontakt: Deborah Helsing.