Föräldra-barn-sång

Verksamheten tillfälligt pausad p.g.a. pandemin.

Alla är välkomna även om de flesta barnen har varit från några månader till 2 år. Även äldre syskon är välkomna.

Kontakt:  Eva-Marie Claesson  tfn 0739-755434                         

Så här kan det se ut vid en samling