Föräldra-Barn-Sång

Är du hemma med ditt/dina barn? Välkommen på föräldrabarnsång.

På vår samling sjunger vi och gör enkla rörelser tillsammans med de allra minsta. Därefter fikar vi och barnen har möjlighet att leka. Storasyskon är också välkomna.

Varje onsdag – VT start: 24 januari.

Kl. 10.00-11.30

Ålder: 0-3 år.

Har du frågor? Kontakta någon av våra pastorer som växelvis håller i denna samling:

Johanna Buller: johanna.imkboras@immanuelskyrkan.nu