Bibeln på lätt svenska

Varannan måndag kl 18 (jämna veckor).Höststart 11/9 -23.

Ledare : Rebecka Benjaminsson-Larsson. Telefon 0704 33 15 66