Bibeln på lätt svenska

Varannan måndag kl 18 (jämna veckor). Höststart 29/8 -22.

Ledare : Rebecka Benjaminsson-Larsson. Telefon 0704 33 15 66