Predikan

Att fira gudstjänst tillsammans ser vi som en viktig del av församlingslivet. I den rådande situationen som inte gör det möjligt för oss att mötas fysiskt till gudstjänst vill vi testa nya vägar. Därför försöker vi nu så långt det är möjligt och vi får vara friska sända en enkel gudstjänst via youtube varje söndag kl.11.00.
Den hittar du här.

Predikan kommer sedan upp här nedan som vanligt.

Varmt välkommen att vara med och fira gudstjänst och på så sätt bevara denna goda rutin att regelbundet få vända sitt ansikte och sitt liv mot Gud för att hämta kraft, vägledning och tröst och tillsammans be för världen och varandra