Predikan

Att fira gudstjänst tillsammans ser vi som en viktig del av församlingslivet. I den rådande situationen försöker vi nu så långt det är möjligt att också sända gudstjänsten via youtube med start söndagar kl 18:00.
Den hittar du här.

Predikan kommer framöver inte att läggas ut separat, då gudstjänsten nu finns tillgänglig via Youtube,

Varmt välkommen att vara med och fira gudstjänst och på så sätt bevara denna goda rutin att regelbundet få vända sitt ansikte och sitt liv mot Gud för att hämta kraft, vägledning och tröst och tillsammans be för världen och varandra