Predikan

Att fira gudstjänst tillsammans ser vi som en viktig del av församlingslivet.

Varmt välkommen att vara med och fira gudstjänst och på så sätt bevara denna goda rutin att regelbundet få vända sitt ansikte och sitt liv mot Gud för att hämta kraft, vägledning och tröst och tillsammans be för världen och varandra.

Vi försöker också så långt det är möjligt att lägga ut predikan här på hemsidan för dig som inte har möjlighet att närvara på gudstjänsten.
För närvarande har vi ingen regelbunden utsändning via You Tube.

Vissa Gudstjänster sänds dock och det annonseras. Du kan se dessa här: