Syföreningen

I Syföreningen träffas vi för gemenskap och kortare föredrag medan man sysslar med handarbete eller bara lyssnar och samtalar.

Syföreningen träffas på tisdagar klockan 15.00, under ojämna veckor. Samlingarna hålles i Församlingssalen. Stora entrédörren är öppen från kl 14.15  Vårstart 30/1 -24.

Samlingarna sker i samverkan med Bilda

Kontaktpersoner: 

Gudrun Zetterlund tel: 0730-48 57 95

Program för våren:

Tisdagen 30 januari kl 15
”Historien bakom våra landskapsblommor”
Ann Marie Klockars

Tisdagen 13 februari kl 15
Vem är du Kalle Hylén?

Tisdagen 12 mars kl 15
Glädje mitt i prövningen.
Tankar och toner med
Anita och Jörgen Åkesson

Tisdagen 26 mars kl 15
Tankar inför påsken.
John Lindar

Tisdagen 9 april kl 15
Annes fotvärd besöker oss

Tisdagen 23 april kl 15
Vad då?
AnnMarie Klockars kåserar om det svenska språket

Tisdagen 7 maj kl 15
Tips inför sommaren
Ingrid Frantzich

Tisdagen 21 maj kl 14.30
Utflykttill dalsjöfors med besök på Almedahls museum,
guidad visning, Samling utanför Sturegården.