Syföreningen

I Syföreningen träffas kvinnor för gemenskap och kortare föredrag medan man sysslar med handarbete eller bara lyssnar och samtalar.

Syföreningen träffas på tisdagar klockan 15.00, under ojämna veckor. Samlingarna hålles i Församlingssalen. Stora entrédörren är öppen från kl 14.15  Höststart 13/9 -22.

Samlingarna sker i samverkan med Bilda

Kontaktpersoner: 

Gudrun Zetterlund tel: 0730-48 57 95

Program för hösten kommer här senare