Dagledigträff

Varannan onsdag klockan 15.00 ( jämna veckor) möts daglediga till samkväm, oftast för att lyssna till föredrag, sång och musik.

Höststart 22/9 -21

Kontakt: Iréne Mållberg tel 24 83 57

Samlingarna sker i samverkan med Bilda

Program förhösten 2021

Kommer senare