Dagledigträff

Varannan onsdag klockan 15.00 ( jämna veckor) möts daglediga till samkväm, oftast för att lyssna till föredrag, sång och musik.

Vårstart 26/1 -22

Kontakt: Johanna Buller 0705 10 25 54

Samlingarna sker i samverkan med Bilda

Program för våren 2022

26/1 Bildspel med Gunnar Mållberg

9/2 Immanuel String Band

23/2 ”Här har du mitt liv” Mats Granberg

10/3 (torsdag) i BODAKYRKAN
”Vård vid livets slut” Christina Vinge Appelqvist, Borås stad.
Sång: Lars Andréasson & Jan-Olof Hermansson

23/3 Samling med Anne Grudeborn

6/4 ”En röst för alla äldre i Borås” Maria Hallman äldreombud

21/4 (torsdag) i PINGSTKYRKAN med Berit Simonsson och Ingemar Cederlund (sång)

4/5 Rebecka Benjaminsson berättar om kläd- och matutdelningen i Immanuelskyrkan

18/5 Vårutflykt