Dagledigträff

Varannan onsdag klockan 15.00 ( jämna veckor) möts daglediga till samkväm, oftast för att lyssna till föredrag, sång och musik.

Samlingarna sker i samverkan med Bilda

Program för våren 2024

24 Januari Joel Yrlid. ”Missionärerna från Borås”

2 Februari OBS tisdag. RPG- möte i Lutherska Missionskyrkan. Bengt Åke Ögren,fotograf, präst och äventyrare.

21 Februari Bildkollage Anders Claesson. ”Resmål jag gärna återkommer till”

6 Mars PA Sahlberg ”Vad döljer sig i kyrkoruinen”

20 Mars RPG IMK. Årsmöte kl 14.00 Allmän samling kl 15.00 ”Frikyrkans historia” film.

3 April Quintus.”En vandring bland ord och toner”

14 April Maria Ragnefil. ”Äldreomsorg, vad är det?”

24 April RPG-möte i Bodakyrkan. Emmanuel Karsten. ”Vad gör sociala medier med oss människor?”

15 Maj Jan Olof och Cecilia Hermansson. ”Vår sång”

29 Maj Studieresa. ”Från kvarn till Kafé”
Gemensam avresa från Sturegatan 45 kl 14:30. Anmälan till exp tel: 033 12 54 80.