Dagledigträff

Varannan onsdag klockan 15.00 ( jämna veckor) möts daglediga till samkväm, oftast för att lyssna till föredrag, sång och musik.

Vårstart 25/1 -23

Samlingarna sker i samverkan med Bilda

Program för våren 2023

OBSERVERA: Nytt program 8 mars: Trion Quintus tar oss med på ” En vandring bland sånger och psalmer”