Dagledigträff

Varannan onsdag klockan 15.00 ( jämna veckor) möts daglediga till samkväm, oftast för att lyssna till föredrag, sång och musik.

Höststart 21/9 -22

Kontakt: Johanna Buller 0705 10 25 54

Samlingarna sker i samverkan med Bilda

Program för hösten 2022

Kommer här senare