Sånggudstjänst 3 november kl 18:00

Immanuelskyrkans kör och tradjazzbandet  ”Viskan river”. Ronny Augustsson. Ingemar Samuelsson