Samling vid krubban. Julafton kl 11:00

Johanna Buller. Jan-Olof Hermansson. Var med och sjung i vår spontana julkör ( övning 10:00).