”Visor på väg” konsert lördag 1 februari kl 18:00

Tomas Boström, trubadur och berättare besöker Immanuelskyrkan. På lördagskvällen har han en konsert med rubriken ”Visor på väg”.  Vem är då Tomas Boström? Redan innan tonåren bestämde han sig för att bli låtskrivare. Ganska snart var han en tämligen etablerad trubadur i visans västervikstrakt. Sedan har det bara puttrat på. Tomas visor präglas av vardag och helighet. Ofta är det små anekdoter och bilder som förmedlas. Tomas har alltid känt sig hemma med de andliga aspekterna i livet, vilket givetvis också präglat hans sånger. Med cirka tusen sånger inspelade och publicerade tillhör Tomas en av de flitigaste sångförfattarna i landet. Flera av hans sånger finns i den kyrkliga allemansrätten bland psalmerna. Sedan många år bor Tomas på Gotland. Det gotländska landskapet – vidderna, vyerna och vinden – finns ständigt som en grundton i hans sånger. Att lyssna till Tomas Boström – hans sånger och invävda berättelser – är att möta sig själv, med skratt och gråt, med närhet och tveksamhet, med innerlighet, nyfikenhet och bejakande.