Nu har församlingen haft årsmöte: Här kan du läsa ett referat

Immanuelskyrkans församling höll årsmöte söndagen den 15 mars. Efter kyrkkaffet inledde ordförande Anders Claesson årsmötet. Med utgångspunkt från ett besök i Luleå där han och Eva-Marie inbjöds att åka bil på isen rakt ut till en ö i Bottenviken talade Anders om att vi ibland måste våga ta steg ut i det okända och lita på Jesus som säger att han är vägen. Om vi inte vågar ta nya vägar ibland får vi inte heller uppleva att isen faktiskt bär. Världen förändras ständigt och vi måste förändras med den. Låt oss leva till Guds ära, låt oss delta i Guds skapelse varje dag.

Före förhandlingarna valdes Erland Johnson till ordförande och Marita Hallberg till sekreterare för årsmötet.

Församlingsföreståndare Johanna Buller berättade att församlingen har minskat med nio personer under året så att vi nu är 376 medlemmar. Vi haft en vigsel, tre dop och fyra begravningar. Hon citerade 1 Kor12:7 ”hos var och en framträder Anden så att den blir till nytta” och menade att detta framgår tydligt när man läser årets verksamhetsberättelse.

Verksamhetsberättelsen presenterades av Anders Claesson till bilder som Ingemar Samuelsson satt samman. Resultat- och balansräkning presenterades av Anders Stoltz. Budget och verksamhetsplan för 2020 beslöts redan under hösten 2019.

Anders Claesson valdes till ytterligare ett år som församlingens ordförande. I årets val till styrelsen omvaldes Henrik Yrlid, Marja Järvinen och Marita Cronqvist för två år samt Ingela Hallgren för ett år på egen begäran. Övriga styrelseledamöter kvarstår ett år.

Styrelsen tackades för sitt stora arbete under året som gått. Valberedningen tackades också för sitt arbete att ta fram förslag på ansvariga till det stora antalet uppgifter som finns i församlingen.

Mötet avslutades av pastor Ronny Augustsson. Han läste ur Judasbrevet vers 20 ”ni ska bygga ert liv på er allra heligaste tro under bön i helig ande”. Ylva Eggehorn anknyter till detta när hon säger att hennes tro är som ett grundvatten som gör att hon blir mer människa. Minns att du är ett tempel för Guds Heliga Ande och att Anden leder dig så att du hittar en grund att bygga ditt liv på.

 

Kersti Johnson