Välkommen på pilgrimsvandring söndagen 6 september kl 12:30!