Du missar väl inte Boråsmötet 2020- Missionskonferens via webben

Flera inspirerande talare kommer att tala om nya vägar för evangelisation och mission. På grund av den rådande situationen kommer årets Boråsmöte endast att arrangeras som ett on-line event. Följ oss hemma eller var som helst via live-sändningen på You Tube. Våra talare kommer att vara på plats i Borås, men alla kan vara med och ställa frågor och bidraga med synpunkter under mötets gång on-line. Du mäste anmäla dig senast 25 september för att kunna ta del av sändingarna som går av stapeln lördag 3 oktober.

Anmälan sker via Boråsmötets hemsida där du också finner ytterligare information om sändingarna.