Tack Ronny!

Stort tack, Ronny!


Församlingens pastor, Ronny Augustsson, har beslutat sig för att avsluta sin anställning hos oss. Sin sista arbetsdag gör han 30 augusti. På grund av rådande Coronarestriktioner har hela församlingen ingen möjlighet att avtacka honom just nu, utan det får vänta tills vi åter kan träffas allihop tillsammans. Styrelsen och medarbetarna
har en ”miniavtackning” i anslutning till hans sista arbetsdag.
Ronny lämnar ett tomrum efter sig och kommer verkligen att saknas. Hans erfarenhet, lugn och trygghet har skapat en stabilitet i församlingsledningen– uppskattad av både medarbetare och
styrelse. I styrelsesammanhang har han varit en god lyssnare och haft många kloka inlägg. Ronnys år i Immanuelskyrkan har varit en
turbulent tid eftersom vi har haft ganska långa perioder med vakanspastorer. Det har frestat på för hans del men hans lugn har då varit mycket värdefullt för alla i församlingen.
Det vi kommer att sakna allra mest är förkunnaren Ronny. Antingen det handlar om en andakt, bibelstudium eller predikan är hans ord
alltid väl genomtänkta, tydliga och utgår från Guds ord. Det sätt han talar på visar att det är ett viktigt budskap och det gäller att lyssna uppmärksamt.
Hans predikningar ger oss lyssnare ett gott ord på vägen och ett stöd i vardagen. Budskapet är tydligt och kan vara skarpt men
han är alltid mån om att visa på Guds kärlek till och omsorg om människorna. Det gör att man går ut efter en gudstjänst och känner hopp och Guds ledning. Vi är flera som hört när han berättat om en episod under sin utbildning på teologiska seminariet. En föreläsare avbryter sin föreläsning, drämmer näven i bordet och säger: ”Glöm inte människan!”. Just det märker vi att Ronny alltid tänker på.
Vi har också sett att han gärna är med i gudstjänst för alla åldrar och dramatiserar en text för att tydliggöra budskapet på ett annat och
gärna humoristiskt sätt. Dessutom är han en god sångare. Många av våra styrelsemöten har han fått avsluta genom att sjunga en psalm.
Vi känner stor tacksamhet över att ha fått ha dig, Ronny, som pastor och församlingsföreståndare hos oss och önskar Guds goda välsignelse även över din fortsatta gärning i andra sammanhang!


Styrelsen genom Anders Claesson, ordförande