Hur är det med andakterna på servicehusen nu i corona tider?

Under sensommaren och hösten har andakterna hållits utomhus. Nu har Sjöbokyrkan i samarbete med Immanuelskyrkan, Lars Göran Andréasson spelat in en Julandakt som kommer att visas på Sjöboklint och Blombacka med fler ställen. Här är länken till andakten.