Missade du årsmötet 13 juni. Här finns ett referat!

Immanuelskyrkans församling höll årsmöte söndagen den 13 juni. För att lättare kunna hålla korrekt corona-avstånd satt alla på anvisade platser i kyrksalen. Ordförande Anders Claesson inledde årsmötet med att läsa missionsbefallningen i Matt 28:18-20 och vi sjöng sång 89 ”Se jag vill bära ditt budskap, Herre”. De avslutande orden i missionsbefallningen ”jag är med er alla dagar intill tidens slut” gör att missionuppdraget blir överkomligt. Gud är med oss, det har han lovat.

När förhandlingarna inleddes valdes Bo Hellemar till ordförande och Marita Hallberg till sekreterare för årsmötet.

Vice Församlingsföreståndare Anne Grudeborn rapporterade att församlingen har minskat med tolv personer under 2020 så att vi nu är 364 medlemmar. Vi haft ett dop och en begravning. Anne såg tillbaka på året som gått med alla de utmaningar som varit utan en närvarande församling i kyrkan. Däremot har många fler än vanligt deltagit i gudstjänsterna nu när de har varit lätt tillgängliga på webben. Hennes önskan inför tiden framåt är att vi alla tar till oss texten Matt 7:12 ”allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem”.

Verksamhetsberättelsen presenterades av Anders Claesson. Resultat- och balansräkning för 2020 presenterades av Anders Stoltz

Anders Claesson valdes till ytterligare ett år som församlingens ordförande. I årets val till styrelsen omvaldes Lars Andreasson, Daniel Pollack och Anders Stoltz för två år samt Staffan Odhagen för ett år på egen begäran. Nils Davidsson invaldes som ny styrelsemedlem för två år. Övriga styrelseledamöter kvarstår ett år.

Styrelsen tackades för sitt stora arbete under året som gått. Valberedningen tackades också för sitt arbete att ta fram förslag på ansvariga till det stora antalet uppgifter som finns i församlingen.

Eftersom församlingen inte kunde mötas i höstas och besluta om budget och verksamhetsplan för 2021 gjordes detta istället på dagens årsmöte trots att vi redan är inne i juni.

Under punkten Övriga frågor informerade Fastighetsutskottet om planerna på uthyrning av hela Sturehallen.

Mötet avslutades av Anne Grudeborn. Vi sjöng ”Du omsluter mig på alla sidor och du håller mig i din hand”. Anne läste 2 Mos 14:21-22 där det står om när Röda havet delade sig för det judiska folket och de kunde gå torrskodda över havet. Havet omslöt dem som Gud omsluter oss. På samma sätt kan vi snart börja gå ut ur vår sociala distans och börja ”leva församling” igen. Gud kallar på oss, följ med och se!

Kersti Åkesdotter Carlstedt