Onsdag 18 september startar kören sina övningar!

Immanuelskyrkans kör är en blandad kör med blandad repertoar. Det finns egentligen ingen åldersgräns men man bör vara vuxen.
Kören deltar i gudstjänster och under året brukar det också bli en och annan körresa.
Övning är det onsdagar ojämna veckor klockan 18:30. Höststart 15/9 -21. Kontakt: Deborah Helsing.