Tro och Liv startar snart. Välkommen på studie av Johannes Evangeliet, första samlingen 22/9 kl 10:00

Tro & Liv – Johannesevangeliet

Det finns något gåtfullt över Johannesevangeliet, det är så många frågor som väcks när man läser det. Vem är egentligen författaren, är det Jesus lärjunge Johannes? I så fall, hur kunde en fiskare från Galileen skriva ett sådant mästerverk? Var fiskare vid denna tid ens läs- och skrivkunniga? Hur kommer det sig att så många av berättelserna om Jesus i Johannes saknas i de övriga evangelierna? Över huvud taget skiljer sig den teologi som framkommer i Johannesevangeliet mycket från de övriga evangeliernas. Vad beror det på?

Frågorna är många. Under hösten kommer vi tillsammans i Tro & liv läsa Johannesevangeliet och söka svar på frågorna som texten skapar. Välkommen att vara med. Vi ses varannan torsdag kl 10.00–11.30 i Immanuelkyrkan.

Välkommen!

Datum         Läsplan

22/9                    Joh 1:1 – 3:21 

6/10                    Joh 3:22 – 7:1

20/10                  Joh 7:2 – 10:39

3/11                    Joh 10:40 – 13:38

17/11                  Joh 14:1 – 17:26

1/12                    Joh 18:1 – 21:25