Välkommen den 18 december kl 11:00

Vi sjunger julens sånger tillsammans …

Gudstjänst. ”Enheten i Kristus” John Lindar. Anders Lannsjö. Vi sjunger julens sånger tillsammans med kören under ledning av Deborah Helsing.