Immanuelskyrkans kör är ….

Immanuelskyrkans kör är en blandad kör med blandad repertoar. Det finns egentligen ingen åldersgräns men man bör vara vuxen.

Kören deltar i gudstjänster och under året brukar det också bli en och annan körresa.

Övning är det onsdagar klockan 18:30. Vårstart 17/1 -24

Kontakt: Deborah Helsing 0708 69 83 52.